ورود به سایت

» سایر-بخشها

سایر-بخشها

سایر بخش های مسابقات به شرح ذیل خواهد بود:

1- محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی

2- نمایشگاه آثار هنری قرآنی

3- کارگاههای آموزشی ویژه شرکت کنندگان

4- مسابقه پیامکی منتخب مردم ویژه حضار

5-مسابقه پیامکی قرآنی ویژه حضار

و ...گزارش تصویری