ورود به سایت

» » ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

شامگاه امروز یکشنبه ۱۵اسفندماه آخرین گروه از مهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم متشکل از دکتر محمد عباس عبدالرزاک و دکتر آدم بمبا از اساتید دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی جهت سخنرانی و ارائه مقاله خود در این همایش از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) وارد کشور شدند. همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم در سه محور مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت، روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم و مطالعات میان‌رشته‌ای نظام سازمانی قرآنی طی سه روز از دوشنبه ۱۶ اسفندماه لغایت چهارشنبه ۱۸اسفندماه در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

بازگشت
گزارش تصویری