ورود به سایت

» » فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان

فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان

مرحله فینال ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان نهم اردیبهشت ماه در سالن شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان
فینال ششمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان

بازگشت
آرشیو اخبار
فیلم مرحله نیمه نهایی
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
گزارش تصویری